O firmě

Firma byla založena v roce 2012, ve kterém došlo ke sjednocení několika odborníků pohybujícího se v oblasti výzkumu a vývoje, kteří realizovali své vzdělání na prestižních školách v ČR ale i v zahraničí. Odborníci pracující na realizaci projektů ovládají dovednosti z oblastí:

  • strojírenství
  • automobilového průmyslu
  • konstrukce (zpracování a statika)
  • 3D vizualizace prostorových konstrukcí 
  • automatizace a řídící technika
  • projektové zpracování technických projektů včetně dodávek
  • metrologie
  • řízení jakosti
  • výstupní kontrola výrobků

Největší zájem u našich zákazníků jsme dosáhli především díky okamžité realizaci potřeby rozvoje vlastních technologií (technologie, automatizace a řídicí technika a konstrukční řešení realizované na míru). V průběhu několikaleté existence jsme si získali uznání u našich zákazníků intenzivním řešením jejich problémů a to bez ohledu na čas, který jsme do výsledného řešení investovali.

Reference, které jsme za naši krátkou existenci získali nás zavazuje k maximálnímu nasazení při plnění potřeb našich zákazníků ať už v ČR nebo v Evropě.