Služby

ANALÝZY MATERIÁLŮ

Nabízíme zajištění technických postupů, analýzy a testování materiálů dle příslušných norem a postupů s našimi partnery.

KONSTRUKČNÍ PRÁCE

Dle požadavku zákazníka jsme schopni v daném oboru připravit požadovaný tvar tak, aby byl schopen reálné výroby a splňoval představu o konečné funkčnosti a požadovaném vzhledu. Na přípravě konstrukce a designu se podílí více odborníků z oblasti konstruování, designu, materiálového složení a statiky. Je zde kladen maximální důraz na multifunkční doplnění všech zainteresování včetně zákazníka. Zadavatel je také stále informován prostřednictvím kontrolních schůzek, emailu nebo telefonu o průběhu zpracování díla tak, aby měl neustálý přehled o průběhu řešení a zpracování. Cena je vždy kalkulována individuálně dle složitosti zadaného díla.

  • Vytvoření 2D/3D modelu výrobků a sestav podle základních náčrtů nebo dodaných dílců/prototypů, ke kterým nebyla zpracována výkresová dokumentace.
  • Zpracování výrobní výkresové dokumentace.
  • Vyhotovení sestav výkresů, kusovníků a technických podkladů.
  • Specializujeme se na interiérové konstrukce, teleskopické systémy tribun, statické tribunové systémy, sedadla do interiérů i exteriérů + jejich úpravy dle potřeb zákazníka

SPECIALIZOVANÁ KOVOVÝROBA

Nabízíme kompletní frézařské a soustružnické práce, obrábění na CNC strojích, svařování, vrtání, lisování a dělení materiálu, výrobu přesných dílců a jejich úpravy. Specializujeme se na výrobu a kompletace konstrukcí a jejich navrhování s ohledem požadavky koncového uživatele. Vaše zakázky v oblasti obrábění kovů zpracujeme na moderních strojích, nabízíme širokou výrobní kapacitu a rychlé dodání.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A AUTOMATIZACE

Pokud připravujete nebo realizujete projekt technologického, technického, organizačního či vzdělávacího charakteru, jsme schopni Vám sami nebo pomocí specializovaných pracovišť zabezpečit tématický a časový harmonogram. Projektem rozumíme zpracování díla, výběr materiálů, které je nutné použít pro danou technologii, modelování základních nebo složitých dynamických a statických úloh ke konstrukcím a jiné aktivity spojené přímo s výrobou nebo organizací výroby. Stejně tak nabízíme řešení automatizace a robotického řízení.

PROTOTYPOVÁ ŘEŠENÍ

Máte vlastní nápad? Myšlenku nebo ideu, kterou nejste schopni zrealizovat s ohledem na časovou, technologickou a finanční náročnost? My Vám pomůžeme s výběrem jednotlivých kroků v rámci přípravy a zpracování pro oblast Vaší realizace. Našimi zkušenostmi, správnými partnery ale také konzultacemi na odborném měřítku s profesionály v daném oboru můžeme zrealizovat Vaši myšlenku do nejmenších detailů.

CENÍK SLUŽEB

Pokud není dohodnuto jinak, je stanovená cena 1000,- Kč/h bez DPH za konzultační činnost v odborném směru. Konstrukční práce 300 – 800,- Kč/h bez DPH (dle složitosti výkresu a dodaných podkladů).
Konečná cena se upravuje s ohledem na cestovné nebo tvorbu nového designu, případně vstup nové technologie, prvků nebo know-how (pokud není dohodnutá jiná cena s klientem v rámci většího projektu nebo většího objemu prací).