Pracoviště

Zájmem a oblastí našich zákazníků se orientujeme převážně na požadavky průmyslové praxe. V průběhu naší existence jsme si vybudovali zázemí, které nabízíme našim zákazníkům v oblastech: 

  • testování materiálů v reálných podmínkách 
  • řešení designu, statiky a prostorového uspořádání ocelových konstrukcí moderními metodami
  • automatizace speciálních konstrukcí a jednotlivých prvků 
  • základní a speciální zpracování konstrukcí ve výkresové dokumentaci
  • výrobní prostory pro zpracování konstrukcí a dílců
  • konstrukční kanceláře ve Zlíně a v Praze