Pracoviště

Zájmem a oblastí našich zákazníků se orientujeme převážně na požadavky průmyslové praxe. V průběhu naší existence jsme si vybudovali zázemí, které nabízíme našim zákazníkům v oblastech: 

  • testování plastů a pryží v laboratorních a reálných podmínkách 
  • testování a vývoj pryžových a polymerních směsí
  • řešení designu, statiky a prostorového uspořádání ocelových konstrukcí moderními metodami
  • automatizace speciálních konstrukcí a jednotlivých prvků 
  • návrhy měření hluku a vibrací v interiérech, exteriérech a mobilních prostředcích (automobily, vlaky a letadla)
  • základní a speciální zpracování konstrukcí ve výkresové dokumentaci
  • výrobní prostory pro zpracování konstrukcí a dílců
  • konstrukční kanceláře ve Zlíně a v Praze